x

搜索查询

%{tishi_zhanwei}%

联系我们


CONTACT US

泰安

售前咨询:

0538-8935189

泰安

售后咨询:

0538-8935192

泰安

公司地址:

山东泰安高新区泰山科技城B1座

  • 商品名称: PR9112智能压力校验仪
  • 商品编号: 45
 •   带背光的液晶显示屏   

    内置DC24V电源,可检测压力变送器

    温度自动补偿                 

    数据存储

   6位数字显示                   

    图形化压力百分比显示

    过压自动报警                 

    带电流、电压测量

    带开关量测量            

    可以校验HART智能压力变送器RS232

    通讯方式RS232              

    CE认证

 • 压力单位mmH2OinH2OmmHginHg、psi、kpaMpapambar、bar、Kgf/cm²

  ■ 压力测量

  量程:(-0.1~250)Mpa(见选型表)

  精度:±0.02%F.S、±0.05%F.S

  ■ 存储功能

  存储容量:共30个文件,50条记录/文件

  ■ 显示位数

  6位数字显示,可切换4、5位显示

  ■ 峰值记录

  自动记录压力测量过程中出现的最大值和最小值 

  ■ 附加功能

  温度测量、倒计时检漏测量、DC24V定时输出

  电测指标

  项目

  范围

  分辨力

  准确度

  电流测量

  (-30~30)mA

  0.1μA

  ±(0.01%R.D+1.5μA)

  电压测量

  (-30~30)V

  0.1mV

  ±(0.01%R.D +1.5mV)

  电压输出

  DC24V

  /

  ±0.5V

  开关量

  1组通/断测量

  基础参数

   

  项目

  参数

  外形尺寸

  Φ120mm×50mm×183mm

  通讯接口

  三芯专用航空插头

  质量

  0.8Kg

  压力连接

  M20×1.5外螺纹、Φ4mm快插接头(差压型)

  电测连接

  Φ2mm香蕉插头

  供电方式

  充电锂电池

  电池工作时间

  60小时(24V不带载)

  电池充电

  约4小时

  使用环境温度

  (-20~50)℃

  使用相对湿度

  95%

  存储温度

  (-30~80)℃

  订购信息:PR9112S压力检定软件选购,压力量程选择参见“PR9112智能压力校验仪”压力量程选型表

  三、常规表压

  序号

  压力范围

  介质

  准确度等级/

  1

  (-100~0)kPa

  0.02/0.05

  2

  (0~60)Pa

  0.5
  3

  (0~250)Pa

  0.5
  4

  (0~1)kPa

  0.05/0.1

  5

  (0~2)kPa

  0.05/0.1
  6

  (0~2.5)kPa

  0.05/0.1
  7

  (0~5)kPa

  0.05/0.1
  8

  (0~10)kPa

  0.05/0.1
  9

  (0~16)kPa

  0.05/0.1
  10

  (0~25)kPa

  0.05/0.1
  11

  (0~40)kPa

  0.05/0.1
  12

  (0~60)kPa

  0.05/0.1
  13

  (0~100)kPa

  0.02/0.05
  14

  (0~160)kPa

  气/液

  0.02/0.05
  15

  (0~250)kPa

  气/液

  0.02/0.05
  16

  (0~400)kPa

  气/液

  0.02/0.05
  17

  (0~600)kPa

  气/液

  0.02/0.05
  18

  (0~1)MPa

  气/液

  0.02/0.05
  19

  (0~1.6)MPa

  气/液

  0.02/0.05
  20

  (0~2.5)MPa

  气/液

  0.02/0.05
    21  

  (0~4)MPa

  气/液

  0.02/0.05
    22  

  (0~6)MPa

  气/液

  0.02/0.05
    23  

  (0~10)MPa

  气/液

  0.02/0.05
    24  

  (0~16)MPa

  气/液

  0.02/0.05
     25   

  (0~25)MPa

  气/液

  0.02/0.05
     26   

  (0~40)MPa

  气/液

  0.02/0.05
     27   

  (0~60)MPa

  气/液

  0.02/0.05
     28   

  (0~100)MPa

  气/液

  0.05/0.1
     29   

  (0~160)MPa

  气/液

  0.1
  30

  (0~250)MPa

  气/液

  0.1

  四、复合表压

  序号

  压力范围

  介质

  准确度等级

  1

  ±60Pa

  0.5
  2

  ±160Pa

  0.5
  3

  ±250Pa

  0.2/0.5
  4

  ±500Pa

  0.1/0.2

  5

  ±1kPa

  0.05/0.1
  6

  ±2kPa

  0.05/0.1
  7

  ±2.5kPa

  0.05/0.1
  8

  ±5kPa

  0.05/0.1
  9

  ±10kPa

  0.05/0.1
  10

  ±16kPa

  0.05/0.1
  11

  ±25kPa

  0.05/0.1
  12

  ±40kPa

  0.05/0.1
  13

  ±60kPa

  0.05/0.1
  14

  ±100kPa

  0.02/0.05
  15

  (-100~160)kPa

  气/液

  0.02/0.05
  16

  (-100~250)kPa

  气/液

  0.02/0.05
  17

  (-100~400)kPa

  气/液

  0.02/0.05
  18

  (-100~600)kPa

  气/液

  0.02/0.05
  19

  (-0.1~1)MPa

  气/液

  0.02/0.05
  20

  (-0.1~1.6)MPa

  气/液

  0.02/0.05
    21  

  (-0.1~2.5)MPa

  气/液

  0.02/0.05

   

  (1)部分量程可做绝压;  
  (2)温度自动补偿范围:(-10~50)℃;
  (3)传压介质要求非腐蚀性。

   

相关下载

Related downloads

图片名称

PR9112智能压力校验仪

2021-09-15 00:00

文件大小

产品询价

Product inquiry